Poliklinikler

Genel Cerrahi

Genel cerrahi bölümümüzde poliklinik hizmetlerinin yanı sıra endoskopi-kolonoskopi işlemleri ve cerrahi müdahale ve ameliyatlar yapılmaktadır.

Tiroid(guatr) hastalıkları, meme hastalıklarının takip ve tedavileri , gerektiğinde radyoloji (USG) eşliğinde biyopsi alınma işlemleri yapılmaktadır.

Sindirim sistemi hastalıkları teşhis, tedavi ve ameliyatları kliniğimizde başarı ile yapılmaktadır. Endoskopi - kolonoskopi işlemleri gerektiğinde anestezi eşliğinde hastaya hiç sıkıntı vermeden uygulanabilmektedir.

SİLS yöntemi (tek delikten kapalı ameliyat tekniği)
Genel cerrahi bölümünde birçok ameliyat teknolojik gelişmeler doğrultusunda laparoskopik yöntemle yapılabilmektedir. Kapalı ameliyat yöntemi olarak bilinen laparoskopi sindirim sistemi ameliyatlarında (safra kesesi, ince ve kalın barsak ameliyatları, apandisit ameliyatı) kullanılmaktadır. Kliniğimizde kalın barsak kanseri ameliyatı laparoskopik yöntemle yapılmaktadır. Ayrıca dünyada ve ülkemizde 10 yıldır uygulanan tek delikten kapalı ameliyat yöntemi olarak bilinen SİLS(single incision laparoscopic surgery) cerrahisi kliniğimizde başarı ile uygulanmış ve halen de uygulanmaya devam edilmektedir. Bu teknikte sadece göbek deliğinden girilerek safra kesesi, apandisit, kasık fıtığı gibi karın duvarı fıtıkları yapılabilmektedir. Bu teknikle ameliyat edilen hastalarda ameliyat sonrası normal yaşantısına dönme süresi, ameliyat sonrası ağrı açısından daha az sıkıntı çekilmesi ve ameliyat sonrası yara izinin çok belli olmaması (estetik açıdan) gibi çok avantajları vardır.

Kasık fıtığı, göbek fıtığı gibi karın duvarı fıtıklarının ameliyatları kapalı yöntemle yapılmaktadır. Ameliyat sonrası dönemde hasta konforu açısından (ağrı, normal yaşantısına dönme süresi ve estetik görüntü) açık cerrahiye göre daha avantajlıdır.
Hemoroid (basür),anal fissür(çatlak), anal fistül gibi anal bölge hastalıklarının tedavileri ve cerrahi müdahaleleri günübirlik olarak yapılabilmektedir.

Poliklinik Hizmetleri
Endoskopi – Kolonoskopi
(Anestezi eşliğinde)
Tiroid ve Meme hastalıkları ameliyatları
Sindirim sistemi cerrahisi
(açık veya laparoskopik cerrahi)
Karaciğer ve safra kesesi ameliyatları
(açık, laparoskopik, SİLS yöntemi ile)
Anal bölge ameliyatlarıContent
Servis Hizmeti

Hastanemizin ücretsiz servis saat ve güzergahları için tıklayınız.

Nöbetçi Eczaneler