Poliklinikler

Kalp Hastalıkları (Kardiyoloji)

Kardiyoloji kliniğimizde, üst düzey bir kardiyoloji merkezinde yapılabilecek her türlü tedavi uygulanabilmektedir. Gün içinde hastaya randevu verilmeden EKG –EKO KARDİYOGRAFİ – EFOR TESTİ kardiyolojik açıdan gerekli kan tetkikleri yapılabilmektedir.

Aynı zamanda gerek görülen hastalarda koroner anjiyografi, balon, stent işlemleri geçici ve kalıcı kalp pili takılması işlemleri üstün başarı ile gerçekleştirilmektedir.


Content
Servis Hizmeti

Hastanemizin ücretsiz servis saat ve güzergahları için tıklayınız.

Nöbetçi Eczaneler