Hemşirelik Hizmetleri


Özel Fuar Hastanesi Hemşirelik Anlayışı


Hemşirelik bireye ve topluma yardım etmeyi amaçlayan, bilim ve sanattan oluşan bir sağlık disiplinidir. Bu amacın gerçekleştirilmesinde sağlığın korunması, yükseltilmesi, geliştirilmesi ve hastalık halinde bakıma/iyileştirmeye yönelik hizmetlerin sunumu esastır. Hemşirelik mesleğinin uygulanmasında öncelikle gereksinimler saptanır, bakım/hizmet planlanır, uygulanır ve sonuçlar değerlendirilir. Hemşirelik mesleki bilgi ve beceri yanında yüksek ahlaki anlayış ve davranış temeli gerektirir. Mesleki etik kurallara uymak, çağdaş bilgiye sahip olmak ve vicdanlı olmak bir hemşirenin temel davranış biçimi olmalıdır. Hemşireliğin doğasında insana saygı ve insan haklarına değer verme vardır. Hasta haklarının, değişen sağlık ihtiyaçlarının, hasta ve hasta yakınlarının beklentilerinin karşılanması ile etkili, verimli ve duyarlı sağlık hizmeti sunulmasında hemşirelere önemli görevler düşmektedir. Milliyet, renk, inanç, yaş, cinsiyet, siyasi ve sosyal statü sunulan hemşirelik hizmetinin kalitesini değiştirmez. Verdiğimiz hizmetin merkezinde her zaman bireyler ve çevreleri bulunmaktadır. Hemşirelerimiz kurumun ve hemşirelik hizmetlerinin vizyonunu, misyonunu ve kurumun temel değerlerini esas alarak, bilimsel sonuçlara, kanıta dayalı ve uluslararası akreditasyon standartlarında hemşirelik hizmetlerini yürütürler. Hemşirelerimiz her bireyin kaliteli hemşirelik bakımı alması gerektiğinin bilincinde olarak görevlerini en iyi şekilde gerçekleştirirler.

Hemşirelik Yönetimi


Özel FUAR Hastanesinde hemşirelik hizmetleri üst yöneticisi ünvanı Hemşirelik Hizmetleri Direktörüdür ve Genel Koordinatöre bağlı çalışır. Özel Fuar Hastanesi yönetiminde hemşirelik hizmetlerinin yer alması kararlara katılımı, sorunların hızlı çözümünü ve en önemlisi otonomiyi sağlamaktadır. Hemşirelik Hizmetleri Direktörlüğüne bağlı kadrolar; direktör yardımcısı, süpervizör hemşireler, sorumlu hemşireler, özel dal sorumlu hemşireleri, hemşireler, ebeler, kat sekreterleri ve sağlık destek personelleridir.

Kadro Özellikleri


Hemşirelik kadrolarının tamamının alanlarına göre iş tanımları mevcuttur. Hemşirelik hizmetleri yönetimindeki yapılanma hemşirelere yaptıkları işe uygun ünvanlar vermektedir. Yazılı iş tanımlarının olması çalışanların kendilerinden ne beklendiğini bilmelerini sağlamaktadır. Hemşirelik Hizmetlerinin yapılanmasında özel alan hemşirelikleri önemli yer tutmaktadır. Bunlar; enfeksiyon kontrol hemşireliği, hasta güvenliği hemşireliği, Diyabet hemşireliği, Bebek hemşireliği vb. Bu özel dallar gereksinimi olan hastalara sürekli danışmanlık hizmeti de vermektedir.

Hemşirelik Yönetim Ekibimiz


Dilber Bayrak - Hemşirelik Hizmetleri Direktörü
Meral Dalmışlı - Dahiliye Servis Birim Sorumlusu
Hacer Çelikkaya - Cerrrahi Servis Birim Sorumlusu
Zeliha Çakal - Kadın Hastalıkları ve Doğum Birimi Sorumlusu
Hasan Karakoyun - Yoğun Bakım Birim Sorumlusu
Kadriye Doğan - Safure Kocakurt - Ameliyathane Birim Sorumlusu
Resul Keskin - Acil Servis Birim Sorumlusu
Gülşen Tanyal - Laboratuvar Birim Sorumlusu
Fatma Duru - Radyoloji Birim Sorumlusu
Content
Servis Hizmeti

Hastanemizin ücretsiz servis saat ve güzergahları için tıklayınız.

Nöbetçi Eczaneler