Acil Hizmetleri

Acil Servis

365 gün yirmi dört saat kesintisiz hizmet veren hastane acil servisi en az beş hastaya aynı anda müdahale ve takip imkanı sağlayan ortam ve donanıma sahiptir. Koroner anjiyografi dahil acil yapılması gereken her türlü laboratuvar ve radyolojik inceleme beklemeden yapılabilmektedir. Acil serviste her türlü hasta nöbetçi hekim tarafından kabul edilmekte gerekli muayene ve incelemeler sonrası ilgili uzmanlarca konsülte edilerek tedavi ve ameliyatları(açık kalp cerrahisi dahil) yapılmaktadır.

Content
Servis Hizmeti

Hastanemizin ücretsiz servis saat ve güzergahları için tıklayınız.

Nöbetçi Eczaneler