İnsan Kaynakları

Personelimiz

Fuar Hastanesi her biri kendi alanında uzmanlaşmış, işini severek yapan, güler yüzlü 250 personel ile hizmet vermektedir. İnsan kaynakları biriminin hassas süzgecinden geçirilerek takıma katılan personel işini iyi yapmasının yanında hastane gibi son derece hassas bir iş yerinde çalışmanın bilinci içerisinde kıyafeti, hal ve hareketleri, üslubuyla da hastalarımıza güven vermekte, onların her türlü ihtiyacında yanlarında bulunmaktadır. Hastane personeli açısından diğer bir önemli husus ise hastanın mahremiyetine saygılı olması ve hastayla ilgili bilgilerin asla bir başkasıyla paylaşılmamasıdır.

Fuar Hastanesi personeli işiyle ilgili ne kadar eğitimli ve deneyimli olursa olsun ‘hayat boyu eğitim’ prensibi çerçevesinde sürekli hizmet içi eğitimlerle bilgilerini güncellemekte, tecrübelerini çalışma arkadaşlarıyla paylaşmaktadır. Hizmet içi eğitimler tecrübeli yönetici ve hekim kadrosu tarafından verildiği gibi zaman zaman sahasında uzman, profesyonel kişisel eğitim uzmanları tarafından da verilmektedir.

İnsan Kaynakları Politikamız

İnsan Kaynakları yönetimi, dinamik, gelişime açık ve yenilikçi bir ortam oluşturarak çalışanların performanslarını artırmayı, kurumsal hedefleri bireysel hedeflere indirgemeyi böylece şirket hedeflerimize etkin ve verimli biçimde ulaşılmasını desteklemekle yükümlüdür.
Kurumsal politikalarımızı ve stratejilerimizi destekleyecek şekilde;
•    Görevinin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip, eğitim düzeyi yüksek, kendini geliştirmeyi hedefleyen kaliteli insan gücünü bünyesine kazandırmayı,
•    Çalışanlarının yeteneklerini kullanabilecekleri ve fikirlerini özgürce dile getirebilecekleri etkin bir iletişim ve motivasyon ortamı sağlamayı,
•    Farklı fikir ve bilgi birikimlerini aynı platformda buluşturabilen katılımcı yönetim politikası izlemeyi,
•    Çalışanlarının kişisel ve mesleki gelişimlerini ön planda tutarak, profesyonel bir iş ortamı ve kariyer geliştirme fırsatları sunmayı,
•    Çalışan performanslarını objektif kriterlerle değerlendirerek, yüksek performansı ödüllendirmeyi ve teşvik etmeyi,
•    Sürekli iyileştirici insan kaynakları süreç ve sistemlerini hayata geçirerek çalışanlarına daima en iyiyi sunmayı insan kaynakları politikası olarak benimsemiştir.

İş Başvurularınız için  iş başvuru formunu doldurabilirsiniz.
Content
Servis Hizmeti

Hastanemizin ücretsiz servis saat ve güzergahları için tıklayınız.

Nöbetçi Eczaneler